▶Ctrl + Shift + b   ▶Yer işaretleri çubuğu
▶Ctrl + Shift + a   ▶Sekmeler listesi
▶Ctrl + Shift + o   ▶Yer imi yöneticisi
▶Ctrl + Shift + j   ▶Geliştirici araçları
▶Ctrl + Shift + Delete ▶Tarama verilerini temizle
▶Ctrl + Shift + p   ▶Yazdır
▶Ctrl + p       ▶Yazdır
▶Ctrl + j       ▶İndirilenler
▶F11          ▶Tam Ekran
▶Ctrl + z       ▶Undo - geri al
▶Ctrl + Shift + z   ▶Redo - tekrar ileri